Miejskie Przedszkole Nr 2 w Katowicach. Warunki umożliwiające dzieciom osiągnię™cie szkolnej gotowości.

przedszkolakatowice.pl
::.. Miejskie Przedszkole Nr 2
 Miejskie Przedszkole Nr 2
ul. Bp. Kubiny 4
40-070 Katowice
tel. 32 25 13 022
fax. 32 25 13 022
Miejskie Przedszkole Nr 2

Nasze przedszkole położone jest w centrum Katowic, między Akademią Wychowania Fizycznego a Akademią Sztuk Pięknych, w zacisznej dzielnicy z dala od ulicznego zgiełku. Otacza nas piękny, duży ogród, który jest ulubionym miejscem zabaw dzieci. Dysponujemy czterema oddziałami przedszkolnymi: 3,4-latków, 4,5-latków, 5,6-latków i 6-latków. Dzieci przebywaja w przestronnych i słonecznych salach. Opiekę nad każdą grupą sprawuje dwóch nauczycieli, a w najmłodszej grupie dodatkowo pomoc nauczyciela. Dzieci korzystają z pełnego wyżywienia.

Nasze przedszkole jest miejscem budzenia wrażliwości estetycznej, a nasi wychowankowie rozwijają swe umiejętności w różnych formach artystycznych. Jesteśmy przedszkolem, które:
  • wprowadza dzieci w śłwiat sztuki (filharmonia, opera, balet, muzeum, teatr, wystawy dzieł sztuki)
  • zapewnia atrakcyjne zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci z odpowiednio przygotowana bazą pomocy dydaktycznych
  • tworzy warunki umożliwiające dzieciom osięgnięcie gotowości szkolnej
  • zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
  • udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspiera rodziców w działaniach wychowawczych
  • organizuje imprezy wpływające na zacieśnienie więzi rodzinnych (pikniki, dni teatru).


  << Miejskie Przedszkole nr 3 w Katowicach   Prywatne Przedszkole Nr 1 Katowice >>
 
Miejskie Przedszkole Nr 2 Katowice. Zapewnia dzieciom opiekę™, wychowanie i uczenie się™ w atmosferze akceptacji i bezpieczeń„stwa.
© Copyright przedszkolakatowice.pl