Miejskie Przedszkole nr 52 w Katowicach. Dyr. mgr Beata Sułek.

przedszkolakatowice.pl
::.. Miejskie Przedszkole nr 52
 Miejskie Przedszkole nr 52
ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 15
40-134 Katowice
tel. 32 258 26 41
fax. 32 258 26 41

Dyrektorem przedszkola jest mgr Beata Sułek.

Nasze przedszkole usytuowane jest przy ul. K. Iłłakowiczówny 15 w dzielnicy Koszutka. Znajdujemy się w budynku mieszkalnym, gdzie zajmujemy parter i pierwsze piętro.

W przedszkolu mieszcz± się: przestronny hol z szatni± dla dzieci, cztery duże i jasne sale zajęć, (wszystkie z przylegaj±cymi bezpo¶rednio toaletami), sala gimnastyczno - rekreacyjna, gabinet logopedyczno – psychologiczny, zaplecze kuchenne.

Dysponujemy ogrodem przedszkolnym z duż± ilo¶ci± drzew, w którym znajduje się plac zabaw wyposażony w piaskownicę, urz±dzenia rekreacyjne stałe oraz przeno¶ne (hu¶tawki, zjeżdżalnia, samochody, poci±g). Bezpo¶rednio s±siadujemy ze Szkoł± Podstawow± nr 36 im. K.K. Baczyńskiego, z któr± ¶ci¶le współpracujemy. Uczniowie zapraszani s± na różne imprezy do przedszkola, a „Starszaki” chodz± na lekcje, poznaj± bliżej budynek szkoły.

  << Miejskie Przedszkole nr 56   Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddziałem Integracyjnym >>
 
Miejskie Przedszkole nr 52 Katowice. Zał‚ożone w 1993 roku.
© Copyright przedszkolakatowice.pl