Miejskie Przedszkole nr 56 w Katowicach. Dyrektor mgr Dorota Król.

przedszkolakatowice.pl
::.. Miejskie Przedszkole nr 56
 Miejskie Przedszkole nr 56
ul. Wiosny Ludów 17
40-374 Katowice
tel. 32 256 95 67
fax. 32 256 95 67

Zadaniem naszego Przedszkola jest organizowanie różnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi osobowości, nawiązaniu przez dziecko kontaktów społecznych, stwarzanie sytuacji do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Dorota Król, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje pedagogiczne wymagane do pracy z dziećmi.

  • W przedszkolu funkcjonują dwie grupy dla młodszych i starszych przedszkolaków – Żółwiki.
  • Przedszkole mieści się w budynku prywatnym.
  • Plac zabaw dzieci składa się z bezpiecznych i atestowanych zabawek.
  • Każda grupa posiada swoją salę wyposażoną w wiele kolorowych zabawek i pomocy dydaktycznych.
  • Dzieci maja zagwarantowane trzy posiłki oraz wodę mineralną i napoje.
  • Placówka jest czynna od 6.00 do 17.00
  • Podstawę Programową realizujemy od 8.00 do 14.00.


  << Przedszkole Miejskie 57   Miejskie Przedszkole nr 52 >>
 
Miejskie Przedszkole nr 56 Katowice. ul. Wiosny Ludów 17.
© Copyright przedszkolakatowice.pl